In het kort – wat gebeurt er?

Op 1 januari 2020 gaat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in. Dit houdt in:

➤ Met de invoering van de WAB krijg je als werkgever te maken met veel nieuwe regels. Het is aan
te raden om geautomatiseerd en met signaleringen te werken om zo fouten te vermijden.

➤ Werknemers hebben vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding.
Iedereen heeft recht op dezelfde ontslagvergoeding per gewerkt half jaar,
ongeacht de lengte van het dienstverband.

➤De hogere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder vervalt.

➤Als motivatie voor ontslag kun je nu verschillende ontslaggronden bij elkaar
optellen. Als de rechter het dienstverband beëindigt op grond van deze
optelling, dan kan de rechter daarbij wel een hogere transitievergoeding
toekennen aan de werknemer. Het gaat dan om maximaal 1,5 keer het oorspronkelijke
bedrag.

➤ Je kunt nu ook met werknemers gedurende 3 jaar tijdelijke contracten
sluiten in plaats van zoals nu gedurende 2 jaar. Wel gaat het nog steeds om
maximaal 3 contracten. De tussenperiode van 6 maanden blijft ongewijzigd.

➤ Voor werknemers in vaste dienst betaal je onder de WAB een lagere werkloosheidspremie dan voor tijdelijke medewerkers. Dit heeft als doel het stimuleren
van het aanbieden van vaste contracten.

➤ Oproepkrachten moet je voortaan minimaal 4 dagen van tevoren oproepen.
Als de oproep later plaatsvindt, dan mag de oproepkracht het werk weigeren.
Een oproep korter dan 4 dagen van tevoren wijzigen mag ook niet. Als je dat
wel doet, dan ben je in principe loon verschuldigd aan de oproepkracht.

➤ Als een oproepkracht 12 maanden aaneengesloten in dienst is, dan moet je
als werkgever na afloop van dat jaar binnen een maand een aanbod doen
voor een contract met een vaste omvang naar rato van het gemiddeld aantal
gewerkte uren per maand in het voorgaande jaar.

➤ Payroll medewerkers krijgen precies dezelfde rechten.
Vanaf 1 april kun je als werkgever een compensatie aanvragen voor de te
betalen transitievergoeding wanneer je een werknemer ontslaat die langer
dan 2 jaar arbeidsongeschikt is.

Wil je weten wat je moet doen en hoe je dit kunt doen? Bekijk dan NU de Whitepaper!

Joyce Vastenhouw is initiatiefnemer van Rondje Horecapersoneel. In maart 2019 presenteerde zij haar praktische boek ‘Binden & Boeien op de kaart’. Joyce heeft Rondje Horecapersoneel opgezet om binnen de horeca ondernemers, medewerkers én gasten te “Binden & Boeien”.

 

Rondje Horecapersoneel maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van technische cookies ( noodzakelijk voor de technische werking van de website) en analytische cookies (om gebruiksgegevens te verzamelen). Wij mogen gebruik maken van technische cookies maar u heeft het recht om te kiezen of u ook analytische inschakelt . Als u deze cookies inschakelt, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden . Privacy policy