Wat is belangrijker: Binden & Boeien of een strakke administratieve basis? Ook Binden & Boeien is een deel van de wet; namelijk in de vorm van goed werkgeverschap. Weliswaar in een uitgeklede versie, maar beide zijn vereist. Zonder een goede administratie en goed werkgeverschap loop je risico. Daarnaast zie ik een goede administratie ook als middel om te Binden & Boeien, want een medewerker die weet dat alles goed geregeld is, ook achter de schermen, zal eerder een vliegende start maken.

Enkele basiszaken zijn essentieel. Zonder een strakke basis kun je vroeg of laat problemen krijgen. En als je aan het groeien bent loop je misschien achter de feiten aan. Start direct met het aanleggen of updaten van het personeelsdossier. Dit kun je doen met een handig personeelsprogramma, digitaal of in papieren vorm.

Laatst was ik bij een onderneemster. Een ontzettend leuk mens. Personeel loopt met haar weg. Een paar jaar geleden deed zich een conflict voor. De eerst zo goed functionerende medewerker kreeg een probleem in de privésfeer. Dit had effect op haar functioneren: te laat komen, alcoholmisbruik, niet komen opdagen, onbehoorlijk gedrag tegen gasten en een onprettige collega om mee te werken. Over de voorwaarden in de loop der jaren heeft de Katja weinig bijgehouden. Een duidelijke administratie en gespreksverslagen ontbreken. Mocht het tot een ontbindingsverzoek komen dan wordt deze niet dikwijls afgewezen. 

”Zonder een goede administratie en goed werkgeverschap loop je risico.”

Wat zit er in het personeelsdossier?

 • Een duidelijk contract
 • Kopie geldig ID (een rijbewijs telt niet)
 • Loonbelastingverklaring
 • Kopie Diploma’s
 • CV
 • Alle bevestigingsbrieven van afspraken of veranderingen
 • Getekend functieprofiel
 • Gespreksverslagen

Waar bestaat de basis minimaal uit?

 • Arbeidsovereenkomsten:De basis start bij goede contracten voor het personeel. Dit om problemen, onduidelijkheid en risico’s te beperken. In een arbeidsovereenkomst staan vaak de praktische zaken zoals het aantal uren dat je gaat werken, het salaris, de reiskosten, de looptijd van het contract etc.
 • Personeelshandboek:Het is goed en handig om een personeelshandboek te hebben met aanvullende regels en richtlijnen. Denk hierbij aan regels over verlof, gedrag, omgang, pauze tijden, overwerk, ongewenst gedrag en niet te vergeten: verzuim. Hierin dient minimaal duidelijk te worden wie de preventiemedewerker is en hoe deze persoon te bereiken is en hoe en waar er een anonieme afspraak bij de bedrijfsarts kan worden gemaakt. Als bedrijf dien je ook minimaal 1 x per periode een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Uiteraard zijn de werknemers vrij om hier al dan niet gebruik van te maken. Omdat je als werkgever en werknemer bij verzuim te maken hebt met Wet Verbetering Poortwachter zet je hier ook regels in met betrekking tot verzuim.
 • Functieprofielen:In een functieprofiel staan alle werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden die bij een functie horen. Hierin staat aan wie je verantwoording dient af te leggen. Het is beter om hierin bepaalde competenties op te nemen met gedragsindicatoren. Gebruik bijvoorbeeld de referentiefuncties op de site van KHN en pas deze naar jouw situatie aan.

Is bovenstaande bij jou op orde? Wat vind je wellicht lastig? Mocht je hulp nodig hebben of documenten willen laten checken, wij denken graag mee.

Joyce Vastenhouw is initiatiefnemer van Rondje Horecapersoneel. Enkele weken geleden presenteerde zij haar praktische boek ‘Binden & Boeien op de kaart’. Een recept voor onweerstaanbaar werkgeverschap. Rondje Horecapersoneel is er om binnen horeca ondernemers en professionals te Binden & Boeien.

Download onze brochure!

Laat uw gegevens achter en u ontvangt per e-mail een link naar onze brochure met daarin een overzicht van onze dienstverlening, inclusief de door ons gehanteerde prijzen.

Bedankt! U ontvangt een download-link per e-mail.

Rondje Horecapersoneel maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van technische cookies ( noodzakelijk voor de technische werking van de website) en analytische cookies (om gebruiksgegevens te verzamelen). Wij mogen gebruik maken van technische cookies maar u heeft het recht om te kiezen of u ook analytische inschakelt . Als u deze cookies inschakelt, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden . Privacy policy