Hoewel we in de horeca een laag verzuimpercentage van 2,2% (CBS, 2016) kennen ten opzichte van bijvoorbeeld de gezondheidszorg met 5,1% (CBS, 2016), kan verzuim behoorlijk drukken op jouw kosten. Vooral een mkb-bedrijf met een langlopend verzuimgeval kan hierdoor lijden en zelfs te tent moeten sluiten. Want stel je voor je hebt een half jaar 1 langdurig zieke medewerker, dan kost je dat ongeveer:

  • Een half jaar minimaal 70% loonkosten
  • Doorlopende verzekeringen
  • Inwerk- en startkosten voor een vervangende werknemer
  • Bedrijfsarts en mogelijke interventies
  • Arbodienstkosten zoals de casemanager

Andere kosten

Als je geen verzuimverzekering hebt kom je zelf voor deze kosten te staan. Als je wel een verzuimverzekering hebt worden sommige van deze kosten vergoed, maar vaak weer niet alle kosten. En hoe meer verzuim je kent, hoe hoger je premie wordt. Of je gedifferentieerde premie gaat omhoog, wanneer je medewerker ziek uit dienst gaat.

Wist je dat meer dan 80% van het verzuim een niet-medisch is?

Dit zijn de bijkomstigheden van het werkgeverschap. Wist je dat meer dan 80% van het verzuim een niet-medisch is? Dat zeggen de arbodiensten en de vereniging van bedrijfsartsen in Nederland. Gedrag, goed werkgeverschap en de relaties tussen mensen is waar het verzuim over gaat. De effecten van omliggende factoren op het verzuim zijn enorm groot en vaak is de werkgever of leidinggevende hier niet genoeg van bewust.

Waarom melden medewerkers zich ziek?

  1. Niet tevreden op het werk

Klaar zijn voor meer verantwoordelijkheden, maar deze niet krijgen. Niet lekker in de groep liggen of ruzie hebben met een collega. De medewerker heeft feedback gekregen of heeft te weinig uitdaging. Om deze redenen meldt jouw medewerker zich ziek. En de dag erna is er misschien zelfs een arbeidsconflict.

Wat kun je in dit geval doen?

Maak zo snel mogelijk een afspraak om met elkaar een gesprek te voeren. Doe dit indien mogelijk met alle betrokkenen. Het gesprek voer je in een vertrouwelijke omgeving. Is er sprake van een conflict? Zorg dat dat dit erkent wordt, want zo kun je samen werken aan de oplossing. Als je het idee hebt dat het een juridische kwestie wordt stel dan een mediator aan. Dit kan ieder onafhankelijk persoon zijn die zich professioneel kan opstellen.

  1. Problemen in de privésfeer

Iemand zijn mentaliteit maar ook factoren zoals voedings- en bewegingsgewoonten en opleiding spelen een rol. Waar Jan met een verkoudheid gewoon naar het werk komt, blijft Sterre nog even op bed liggen. Het kan ook nog zo zijn dat aanvankelijk de verkoudheid niet een probleem vormt, maar wel de combinatie met privéfactoren, zoals mantelzorgtaken of relatieproblemen. Een loyale medewerker meldt zich over het algemeen minder snel ziek.

Wat kun je in dit geval doen?

Als je denkt dat een ziekmelding (deels) is ontstaan door problemen bij de medewerker thuis maak dit dan bespreekbaar. Het probleem lost zich echt niet op wanneer de medewerker thuis blijft. Je doet er goed aan om te vragen hoe je zou kunnen helpen. Een (tijdelijke) oplossing zoals andere werktijden, andere taken of misschien coaching kunnen voorkomen dat de medewerker voor lange tijd uitvalt en echt ziek wordt.

  1. Geldproblemen

Wist je dat bij 1 op de 6 ziekmeldingen een geldprobleem de reden is voor de ziekmelding? Steeds meer medewerkers hebben geldproblemen. Onderzoeksbureau Nibud laat zien dat hoge zorgkosten en vaste lasten vaak aan de basis van deze problemen.

Wat kun je in dit geval doen?

Als je niks doet gebeurt er natuurlijk ook niks. Maar je zou er zeker met de medewerker over kunnen praten. Als werkgever mag je eventueel de schuld, of een deel daarvan, afbetalen. In vergelijking met de kosten van een medewerker die ziek thuis komt te zitten is dit misschien zelfs goedkoper. Blijf met elkaar in gesprek. Je kunt de medewerker ook een financieel coach aanbieden.

Voorkomen is beter dan genezen

Natuurlijk willen we helemaal niet dat het zover komt. We hebben zelf een behoorlijk grote invloed op het verzuim van onze werknemers. Zo laat een onderzoek van de UvA zien dat een burn-out in veel gevallen te maken heeft met de relatie leidinggevende-medewerker.

Het Binden & Boeien van jouw medewerkers kent heel veel voordelen. Zo ook de preventie van verzuim. Wil je weten wat jij met jouw zaak kunt doen? Neem dan contact op met Rondje Horecapersoneel voor een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op >

Download onze brochure!

Laat uw gegevens achter en u ontvangt per e-mail een link naar onze brochure met daarin een overzicht van onze dienstverlening, inclusief de door ons gehanteerde prijzen.

Bedankt! U ontvangt een download-link per e-mail.

Rondje Horecapersoneel maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van technische cookies ( noodzakelijk voor de technische werking van de website) en analytische cookies (om gebruiksgegevens te verzamelen). Wij mogen gebruik maken van technische cookies maar u heeft het recht om te kiezen of u ook analytische inschakelt . Als u deze cookies inschakelt, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden . Privacy policy