De horeca mocht weer open per 1 juni onder bepaalde voorwaarden; er moeten controlevragen worden gesteld bij binnenkomst, medewerkers moeten elke 30 minuten hun handen wassen en binnen mag enkel nog met reserveringen worden gewerkt (zie ook het Protocol Heropening Horeca van de KHN). Dit vergt waarschijnlijk een grote verandering van de bedrijfsvoering en een flexibele houding van jouw team. Stel nu dat er medewerkers zijn die bang zijn om te werken of om met het openbaar vervoer te reizen en weigeren te komen. Of wat als een medewerker de regels en maatregelen negeert? Wat kan je hieraan doen?

Communicatie

Belangrijk is om te bedenken dat jouw medewerkers prioriteit hebben. Een medewerker die betrokken is bij het bedrijf is effectief en gastvrij¹. Er verandert veel. Als medewerkers deze veranderingen niet ondersteunen, ofwel door werk te weigeren ofwel door de regels te negeren, dan is het belangrijk om met deze medewerkers te communiceren. Goede communicatie zal ervoor zorgen dat onzekerheid² en angst³ met betrekking tot de verandering zullen afnemen en het zal ervoor zorgen dat medewerkers de veranderingen sneller zullen ondersteunen. Als medewerkers de kans krijgen om betrokken te zijn bij de verandering en hier met anderen over kunnen praten dan zullen zij sneller proactief gedrag vertonen. Een goede communicatie zorgt er daarnaast voor dat medewerkers zich meer zullen identificeren met het bedrijf en de nieuwe vorm van werken.

Wat kun je doen?

Wat kun je dan doen met medewerkers die niet durven te komen werken? Ga het gesprek aan met je medewerker. Bied hulp en steun aan de medewerkers die niet komen werken. Waarom zijn ze bang? Kunnen jullie samen kijken naar een oplossing? Probeer de reden van de werkweigering te achterhalen. Daarnaast zijn medewerkers in principe verplicht om te komen werken. Zolang je als werkgever niet onredelijks vraagt van je werknemers, mogen zij geen werk weigeren. Mocht een werknemer toch werk weigeren, dan kan je een officiële waarschuwing geven. Daarnaast ben je niet verplicht om de medewerker door te betalen⁵.

De ‘Rebel’

Verder is er een ander uiterste, een medewerker lijkt zich weinig aan te trekken van de regels en gaat niet zorgvuldig om met de maatregelen. Wat doe je dan? Mogelijk is er niet duidelijk gecommuniceerd over de veranderingen waardoor de medewerker de maatregelen niet lijkt te ondersteunen. Check daarom of de instructies wel goed zijn over gekomen en ga met de medewerker in gesprek. Als blijkt dat de instructies wel duidelijk waren, maar de medewerker deze alsnog negeert dan kun je ook hier een officiële waarschuwing geven en het gedrag met de medewerker bespreken. Ga daarna een gesprek aan waar je duidelijk communiceert over de consequenties van het gedrag.

Om samen te vatten, 5 concrete tips:

  1. Ga het gesprek aan met je medewerker
  2. Ga samen op zoek naar de achterliggende reden voor werkweigering
  3. Geef indien nodig een officiële waarschuwing
  4. Zorg dat de maatregelen en veranderingen duidelijk worden gecommuniceerd
  5. Betrek medewerkers bij de veranderingen

Kom je er niet uit met je medewerkers? Wij denken graag met je mee! Neem contact met ons op via advies@rondjehorecapersoneel.nl en wij helpen je verder!

¹ Bannink, F., Kuiper, E., & Eylen, Ö. (2020). De kracht van hospitality: een nieuw concept in organisaties. Amsterdam, Nederland: Boom.
² Bordia, P., Hobman, E. V., Jones, E. S., Gallois, C., & Callan, V. J. (2004). Uncertainty during organizational change: Types, consequences, and management strategies. Journal of Business and Psychology, 18, 507–532
³ Miller, K. I., & Monge, P. R. (1985). Social information and employee anxiety about organizational change. Human Communication Research, 11, 365–386.
⁴ Jimmieson, N. L., & White, K. M. (2011). Predicting employee intentions to support organizational change: An examination of identification processes during a re-brand. British Journal of Social Psychology, 50, 331-341. doi: 10.1111/j.2044-8309.2010.02005.x
⁵ https://mulders-advocaten.nl/werkweigering-corona/

Rondje Horecapersoneel maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van technische cookies ( noodzakelijk voor de technische werking van de website) en analytische cookies (om gebruiksgegevens te verzamelen). Wij mogen gebruik maken van technische cookies maar u heeft het recht om te kiezen of u ook analytische inschakelt . Als u deze cookies inschakelt, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden . Privacy policy