Binnen de horeca is het minder gebruikelijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen met een opleiding of training. Horecaondernemers hebben daar ook vaak minder tijd en geld voor in huis, dan grotere bedrijven. Zeker nu.

De SLIM regeling is een mooie kans. Daarnaast is het zo, dat werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. De SLIM regeling is juist nu voor deze werkgevers een extra kans.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?
Iedere horecazaak (MKB bedrijf) kan een subsidieaanvraag indienen. Je bent een MKB bedrijf als je niet meer dan 250 personen in dienst hebt en de jaaromzet minder bedraagt dan 50 miljoen euro (of wanneer het jaarlijks balanstotaal minder bedraagt dan 43 miljoen euro).

Het aanvragen van de SLIM subsidie, wanneer kan dat?
Wil je de subsidie aanvragen? Dit kan in de periode van 1 september tot 30 september 2020. Er is ongeveer 15 miljoen euro subsidie gereserveerd en de subsidie vergoedt in veel gevallen tot 80% van de investering.

Waarvoor kan ik de SLIM subsidie aanvragen?
De subsidie beoogt het versterken van de leercultuur in jouw bedrijf. Dat is natuurlijk prima voor jouw bedrijf! Hoe hoger het kennisniveau van je werknemers des te beter de beleving van jouw gasten wordt. Er zijn drie mogelijkheden die betrekking hebben op activiteiten die je zelf start:

1. Doorlichting van je bedrijf wat leidt tot een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het vaststellen van de scholingsbehoefte;
2. Het laten opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers;
3. Het ontwikkelen van een systeem waarin werknemers zich verder kunnen ontwikkelen in hun werk, een voorbeeld hiervan is een eigen bedrijfsschool opzetten.

Er zijn maar twee maanden in het jaar waarin je de SLIM subsidie kunt aanvragen en een traject moet, na goedkeuring, binnen drie maanden starten. De goedkeuring kan 18 weken op zich laten wachten.

Wat moet ik doen / hoe ziet zo’n aanvraag er uit?
-Maak een beschrijving van dat wat je wilt gaan doen (het initiatief) en neem hierin op hoe dit bijdraagt aan je initiatief (doel).
-Vermeld het bedrag van de aanvraag (maximaal € 24.999,-) en onderbouw de noodzaak van de subsidie.
-Omschrijf of en in hoeverre andere partijen betrokken en geraadpleegd zijn.
-Neem de startdatum op in de aanvraag, de verwachte einddatum, een planning van de activiteiten (activiteitenplan) en een begroting.
-Stel een de-minisverklaring op dat geen subsidie wordt ontvangen vanuit Europese Unie.
-Leg uit hoe jouw initiatief wordt geëvalueerd.

Valt het traject van Rondje Horecapersoneel hieronder?
Ja, onze dienstverlening komt in aanmerking voor de subsidie.

Kan Rondje Horecapersoneel de aanvraag doen?
Ja, we hebben ervaring met het aanvragen van de SLIM regeling en kunnen deze samen met jou indienen. Wil je meer weten over het aanvragen van de subsidie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Rondje Horecapersoneel maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van technische cookies ( noodzakelijk voor de technische werking van de website) en analytische cookies (om gebruiksgegevens te verzamelen). Wij mogen gebruik maken van technische cookies maar u heeft het recht om te kiezen of u ook analytische inschakelt . Als u deze cookies inschakelt, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden . Privacy policy