https://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2019/01/welke-vragen-in-een-exit-gesprek-horecapersoneel-101314249
Horecaondernemers kunnen hun stinkende best doen om personeelsverloop tot een minimum te beperken. Maar tot nul reduceren is niet realistisch. Medewerkers die vertrekken alleen uitzwaaien en een borrel aanbieden is niet slim. Achterhalen waarom iemand écht vertrekt, wel.
Je kunt als horecaondernemer personeelsverloop tot een minimum beperken, maar het zal er altijd blijven. Medewerkers verlaten je horecabedrijf echt niet zomaar. Soms is het klip en klaar: hun studie is afgerond en ze vinden een baan die aansluit bij die studie. Duidelijk. Maar heel vaak is de reden minder goed zichtbaar. Wat wil je nu echt weten van een vertrekkende werknemer? Hoe kom je hier achter? Wat leer je van een exitgesprek en hoe voer je dat eigenlijk?
Je leert als bedrijf niet alleen van een exit gesprek, je kunt er met behulp van zo’n gesprek ook voor zorgen dat een oud-medewerker een ambassadeur blijft/wordt van je bedrijf.

Waarom neemt horecapersoneel ontslag?

Als er een werknemer vertrekt dan doe je er goed aan een exitgesprek te plannen. Via een exitgesprek kun je erachter komen of er zaken zijn die misschien nog opvolging nodig hebben. Misschien zijn er argumenten waarvan jij geen weet hebt om ontslag te nemen. Ligt het wat gevoelig dan kun je ook samen een bak koffie doen zonder het ‘exit-gesprek’ te noemen. Ga er wel even rustig voor zitten.
Plan het gesprek in op een plek waar je echt even samen bent. Zorg ook dat er tijd is om het gesprek voor te bereiden, voor beide partijen. Zodra het moment daar is en houd een logische opbouw aan met een positieve opening. Vertel ook even kort waar het gesprek over zal gaan.

De échte reden voor vertrek achterhalen

Het kan behoorlijk lastig zijn om achter de werkelijke reden voor het vertrek te komen. Stel je voor, jouw werknemer geeft aan te vertrekken omdat hij of zij elders meer geld aangeboden krijgt. Dan hoeft dit niet te betekenen dat dit ook écht de reden is…  Grote kans dat deze werknemer de leidinggevende vervelend vindt, of zich niet thuis voelt in de groep of zich misschien niet gezien voelt. Of is ze het bazige gedrag van haar collega beu? Of wil ze niet meer samenwerken met Jantje die er altijd de kantjes van afloopt en er ook nog eens mee wegkomt. Of krijgt de chef-kok bij dat andere bedrijf wél zijn overuren uitbetaald?

LSD (luisteren, samenvatten doorvragen)

Stel dat de werknemer tijdens het exitgesprek signalen geeft van deze redenen. Probeer dan vooral te luisteren, te herhalen en door te vragen. Ga niet in discussie. Door de inhoud te betwisten, kun je de werknemer remmen om nog meer waardevolle dingen te vertellen.

Vragen exit gesprek

– Waarom vertrek je (als je dit niet te bout vindt)– Vanaf welk moment ben je uit gaan kijken naar een andere baan?– In welk opzicht verschilt je toekomstige baan van je baan hier?– Hoe tevreden was je met het salaris, de aanvullende arbeidsvoorwaarden en de spullen waarmee je kon werken?– In welke mate had je het idee dat jouw rol veilig was?– In welke mate kon je jouw talenten en kwaliteiten benutten?– Hoe was de band tussen jou en je leidinggevende/je collega’s?– Hoe heb je de communicatie in het bedrijf ervaren?– In hoeverre begreep je wat jouw rol inhield?– Tegen wat voor problemen ben je aangelopen? En bij wie kon je aan de bel trekken?– Deed je dat ook? Waarom wel/niet?– Wat vond je het leukst en wat het vervelendst aan je werk?– Wat ga je het meest missen van de werkvloer en wat het minst?– Wat wil je zelf nog graag delen, vertellen?– Wat kan in jouw ogen beter hier?

Zelf, iemand anders of digitaal

Er zijn verschillende redenen waarom een werknemer niet helemaal eerlijk zou kunnen zijn tijdens het exitgesprek. Bijvoorbeeld omwille het eigen imago of conflictvermijding.
Daarom zou je ervoor kunnen kiezen om iemand die wat verder van de vertrekkende werknemer afstaat het gesprek te laten voeren. Maar je kunt natuurlijk ook een digitale exit enquête versturen.

Exit gesprek evalueren

Evalueer het exitgesprek met een andere leidinggevende, want misschien wil je dit omzetten in acties of aandachtspunten. Zijn er al meerdere exitgesprekken geweest? Dan is het interessant om een tussenstand op te maken. Misschien zie je patronen en overlappende argumenten die juist aandacht behoeven.

Tip

De werknemer en zijn of haar netwerk zijn onderdeel van jouw imago. Zorg dus dat deze werknemer als een blije gast de deur uit gaat.

Download onze brochure!

Laat uw gegevens achter en u ontvangt per e-mail een link naar onze brochure met daarin een overzicht van onze dienstverlening, inclusief de door ons gehanteerde prijzen.

Bedankt! U ontvangt een download-link per e-mail.

Rondje Horecapersoneel maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van technische cookies ( noodzakelijk voor de technische werking van de website) en analytische cookies (om gebruiksgegevens te verzamelen). Wij mogen gebruik maken van technische cookies maar u heeft het recht om te kiezen of u ook analytische inschakelt . Als u deze cookies inschakelt, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden . Privacy policy